Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017 12:49

Έντονο Άρωμα

Written by 
November Extra Virgin Olive Oil November Extra Virgin Olive Oil

"Το Novϵmbϵr έχει γεύση και άρωμα έντονα χρωματισμένα απο το φυσικό περιβάλλον και τη σύνθεση των διαφορετικών μικροκλιμάτων του τόπου μας."