Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017 12:54

Η Εμφιάλωση

Written by 
November Extra Virgin Olive Oil November Extra Virgin Olive Oil

"Tο Novϵmbϵr εμφιαλώνεται σε κατάλληλους περιέκτες που προστατεύουν με φυσικό τρόπο τις ιδιότητες, τα συστατικά και τη μοναδική ποιότητα του ελαιολάδου."